متن هدر فارسی

درخواست همکاری پرسنل

همکار محترم

خواهشمند است پیش از تکمیل اطلاعات در سامانه به موارد ذیل توجه فرمائید

در این سامانه مجموعه اطلاعاتی از شما اخذ میگردد، مقتضی است در تکمیل این اطلاعات نهایت دقت بعمل آید .اگرچه تکمیل بخشی از این فیلدها الزامی نیست اما تکمیل همه اطلاعات می تواند در نتایج انتخاب شما موثر باشد.

اطلاعات ثبت شده در این سایت کاملا محفوظ بوده و به هیچ وجه در اختیار مجموعه ثالث قرار نخواهد گرفت و صرفا به جهت به کارگیری در مشاغل تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد .

توجه داشته باشید :تکمیل این اطلاعات هیچگونه تعهد و بار حقوقی برای سایت ایجاد نمی کند و چنانچه مشاغل پیش بینی شده با مشخصات متقاضی انطباق داشته باشد مراتب در فرآیند بررسی صلاحیت تخصصی و عمومی متقاضی در کمیته جذب قرار خواهد گرفت ،بدیهیست جذب نیرو صرفا بعد از تائید کمیته جذب بیمارستان نیکان غرب  صورت می پذیرد .

 

یادآوری می گردد:

راه اندازی بیمارستان طی فازهای پیش بینی شده صورت خواهد گرفت لذا جذب نیرو بتدریج و مطابق با فازهای تعریف شده می باشد و زمان راه اندازی بیمارستان زمستان 98 پیش بینی شده است لذا جذب بخشی از نیروهای لازم قبل از آن صورت می گیرد .

شما با ورود به فرآیند ثبت نام تصدیق می نمائید که موارد فوق را مطالعه نموده اید و با آنها موافق هستید .