متن هدر فارسی

فرم درخواست همکاری پرسنل

اطلاعات فردی
*
*
*


اطلاعات شغلی
*
*
*
*
( بطور مثال : دوره ICU، CCU، NICU ، دستیاری پزشکان ، دیالیز، اورژانس ، تاسیسات، برق، کالیبراسیون، تعمیرات تجهیزات پزشکی ، دوره های تخصصی مدیریت و ...)
*
*
اطلاعات تماس:با توجه به اینکه در فرآیند بررسی جذب نیرو امکان دسترسی به متقاضیان از طریق اطلاعات تماس درج شده در سایت است لطفا در تنظیم اطلاعات دقت لازم را داشته باشید .
*
*
*

* = ضروری