کلینیک قلب

روزهای هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20
 شنبه  دکتر علی عبده کلاه چی دکتر مریم اسماعیلی خانم دکتر شادافزا دکتر عصمت منشی زاده  دکتر محمدعلی ضامنی  
 یکشنبه دکتر ناهید کاظمیان ابیانه دکتر علیرضا پناهی دکتر سعید یزدانخواه خانم دکتر شادافزا    
 دوشنبه  دکتر علیرضا جبلی  دکتر نادر افشاری دکتر سیدرضا موسوی  دکتر محمدعلی ضامنی    
 سه شنبه دکتر مریم اسماعیلی دکتر شهلا مجیدی دکتر سعید یزدانخواه دکتر امیر دوستی  دکتر سیدرضا موسوی دکتر علیرضا جبلی
چهارشنبه
دکتر امیر دوستی
دکتر نادر افشاری
دکتر علیرضا جبلی دکتر سیدرضا موسوی  دکتر عصمت منشی زاده دکتر علیرضا پناهی
 پنجشنبه   دکتر روزبه کوثری اصفهان        

تلفن تماس: 47564000   داخلی: 1332-1310

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات