کلینیک درد و داخلی

 روزهای هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 16 الی 18 18 الی 20

شنبه
 

دکتر خاطره حقیقت

متخصص داخلی

 

دکتر لیدا شعشعانی

فوق تخصص روماتولوژی

 

دکتر حسین عدل خو

فوق تخصص درد

یکشنبه

 

دکتر خاطره حقیقت

متخصص داخلی

     

 دوشنبه
 

دکتر بهنانم مرادبیگ

متخصص داخلی

دکتر بهنام مراد بیگ

متخصص داخلی

 

 
 

سه شنبه

 دکتر حمید رجبی کاشانی

متخصص داخلی

 

 دکتر سعید کلباسی

فوق تخصص غدد

 

 

چهارشنبه

دکتر بهنام مراد بیگ

متخصص داخلی

دکتر بهنام مرادبیگ

متخصص داخلی

     
 پنجشنبه          

تلفن تماس: 71062990   داخلی: 1480-1450

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 71062990- 021

 ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات