کلینیک درد و داخلی

 روزهای هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20

شنبه
 

 دکتر حسین عدل خو

فوق تخصص درد

 

دکتر محمودرضا نظافتی

فوق تخصص درد

دکتر لیلا شعشعانی

فوق تخصص روماتولوژی

 

 

یکشنبه

       

دکتر الهام حریرکاشانی

متخصص داخلی

 

 دوشنبه
 
 

دکتر بهنام مراد بیگ

متخصص داخلی

9 الی 12

   

 
 

سه شنبه

 دکتر سعید کلباسی

فوق تخصص غدد

ساعت 9 الی 10:30

 دکتر حمید رجبی کاشانی

متخصص داخلی

 

 

دکتر محمدرضا نظافتی

فوق تخصص درد

 

چهارشنبه

 

 دکتر حسین عدل خو

فوق تخصص درد

       

دکتر بهنام مرادبیگ

متخصص داخلی

9 الی 12

 پنجشنبه            

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 71062990- 021

 ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات