کلینیک جراحی

 

برنامه کلینیک جراحی تخصصی و فوق تخصص بیمارستان نیکان غرب   تلفن: 71062990   داخلی: 1450

روزهای هفته   8 الی 10  10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20

 شنبه

دکتر مهدی فشارکی

فوق تخصص جراحی کلورکتال(لاپاراسکوپی)

دکتر مهران سهرابی

جراحی چاقی و لاپاراسکوپی

دکتر احمدرضا سروش

جراح کنسره معده

 

دکتر مهدی ترکمن

     متخصص جراحی عمومی               

                            

 یکشنبه

       

دکتر مهدی ترکمن

متخصص جراحی عمومی

 

دوشنبه

 

دکتر مسعود نادری 

متخصص جراحی عمومی

دکتر سید عباس سادات صفوی

متخصص جراحی عمومی

 دکتر مهران سهرابی

جراحی چاقی و لاپاراسکوپی

 دکتر مهدی ترکمن

متخصص جراحی عمومی

 

 سه شنبه

   

دکتر احمدرضا سروش

جراح تیروئید و پاراتیروئید

 دکتر مهدی فشارکی

فوق تخصص جراحی کلورکتال(لاپاراسکوپی)

   

چهارشنبه

     

 دکتر مسعود نادری

متخصص جراحی عمومی

 دکتر فتانه ضیایی

جراحی(سینه و پستان)

 

 پنجشنبه

 

دکتر احمدرضا سروش

جراحی چاقی و لاپاراسکوپیک

دکتر احمدرضا سروش

جراح غدد- تیروئید- پاراتیرئید

     

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 71062990- 021

 ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات