کلینیک زنان و زایمان

 روزهای هفته 8 الی 10  10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی20
 شنبه دکتر طاهره کمالی صالح آباد دکتر لیلا سلطانی دکتر آزاده رضایی      
 یکشنبه  دکتر مریم اشرفی دکتر نوشین نظری دکتر سارا میر زنده دل دکتر ماندانا نوید آذربایجانی  
 دوشنبه دکتر زینا افراسیاب دکتر ماندانا نوید آذربایجانی دکتر لعیا سعادت  دکتر ملیحه پورزمانی نجات کرمانی    
 سه شنبه دکتر نوشین نظری دکتر آزاده رضایی دکتر مریم اشرفی دکتر ملیحه پورزمانی نجات کرمانی    دکتر سارا میر زنده دل
 چهارشنبه دکتر لیلا سلطانی دکتر طاهره کمالی صالح آباد  دکتر مهناز محبتیان   دکتر مریم حسین نژاد  
 پنجشنبه     دکتر فرح فرزانه      

تلفن تماس: 71062990     داخلی: 1480

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564000 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات