دليل قبول المريض

پذيرش بيمارستان نيكان غرب از سه طريق انجام مي پذيرد:

- ارجاع از كلينيك

اورژانس بيمارستان

- ارجاع از مطب پزشكان

همراهان و دوستان گرامي خواهشمنديم در امور زير ما را ياري دهيد:

vبه هنگام پذيرش بيمار جهت جلوگيري از انتقال بيماري و حفظ فاصله اجتماعي فقط يك نفر كه اطلاعات كامل در مورد بيمار مي­داند همراه بيمار داخل محوطه  بخش اورژانس حضور يابند.

vدر حال حاضر به جهت رعايت دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني در بيمارستان نيكان غرب بخش هاي  بيماران كرونا  كاملا ايزوله و جدا در نظر گرفته شده است، بنابراين در محيط داخلي اين بخش تردد تا حد ممكن كنترل شده و با هدف پيشگيري از ريسك احتمال ابتلاء عزيزان خانواده بيماران، برنامه ملاقات با بيماران امكان پذير نمي باشد.

v  براي جويا شدن از حال بيمارتان با شماره تلفن 47564000 بگيريد. سپس شماره تلفن داخلي بخش مربوطه  را كه هنگام بستري به شما عزيزان اعلام مي ­گردد وارد كرده و با مسئول بخش بستري صحبت كنيد.

vسعي بر آن است كه تمامي امكانات تغذيه اي با توجه با نياز و تجويز پزشك و همچنين  درخواست بيمار آماده و پذيرايي در خور و شايسته بعمل آيد.

vبا توجه به دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني امكان ورود  هيچ گونه خوراكي و مواد غذايي به بيمارستان وجود ندارد.

vايجاد فضاي آرام براي استراحت بيماران بسيار مفيد خواهد بود.

v   زمان مناسب براي تماس تلفني با بخش ساعات 8 الي 22  مي باشد.

v  جهت لزوم هماهنگي و نظم در بخش از بين اعضاي خانواده يك نفر را به عنوان رابط مشخص و به بيمارستان معرفي فرماييد، تا پس از اطلاع از حال بيمار به ساير اعضاي گرامي خانواده اطلاع رساني شود.

v    جهت ارائه هر چه  بهتر خدمات و  باقيماندن برخي از عوارض تا مدتها پس از مرخصي از بيمارستان ارتباط گروه درمان با شما از طريق شبكه اجتماعي واتس آپ و حضور بيمار و  و در صورت نياز يكي از اعضاي نزديك خانواده در گروه امكان پذير خواهد بود تا در صورت بروز هر مشكلي در منزل دسترسي به پزشك معالج و پرستار داشته باشند و راهنمايي بگيرند.

اتصل بنا

العنوان: طهران، طريق همت السريع، قبل القريه الأولمبية، مقابل حديقة جوانمردان، مستشفى نيكان غرب

رقم التصال: 47564756 - 021

Email: info@westnikanhospital.com

عكس فوتر چپ