رسالت، چشم انداز و ارزشهای بیمارستان نیکان غرب

 

رسالت بیمارستان:

بیمارستان نیکان غرب در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد. این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه می شود.

چشم انداز بیمارستان:

ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.

ارزشها:

مهربانی و دلسوزی

- بیمار محوری و مشتری نوازی

- خدمت خالصانه

- اخلاق حرفه ای

- فرهنگ کیفیت و ایمنی

- دانش مداری

- فرآیند نگری

ویژ گی فردی - سازمانی:

صداقت، صراحت، احترام


تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات