کلینیک گوارش

روز هفته
 8 الی 10
 10 الی 12
 12 الی 14
 14 الی 16
 16 الی 18
 18 الی 20
 شنبه  

  دکتر فرهاد مرادی

 فوق تخصص گوارش

ساعت: 11:30 الی 13

   
 
 یکشنبه            
 دوشنبه    

 دکتر ندا نوذری

فوق تخصص گوارش

 
 
 سه شنبه
 

 

 

  دکتر محمدرضا روحانی

 فوق تخصص گوارش

ساعت: 15 الی 16

   
 چهارشنبه      دکتر امیر حسین کاظمی  
 
 پنجشنبه    

 دکتر علیرضا دلاوری

ساعت: 12 الی 13

     

شماره تماس: 47564000      داخلی: 1310 - 1332

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات