کلینیک عفونی

روزهای هفته  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20

 شنبه

       دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص بیمارهای عفونی

 

 دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص عفونی

 یکشنبه
    دکتر زینب یاسین
 

 دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص عفونی

ساعت: 18:30 الی 20 

دوشنبه
     

دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص بیمارهای عفونی 
 

 دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص عفونی

 سه شنبه
   

دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص بیماری های عفونی

   دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص عفونی

ساعت: 18:30 الی 20

چهارشنبه

     

دکتر زینب یاسین

متخصص عفونی

 

 دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص عفونی

 پنجشنبه


دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص بیماری های عفونی

       

شماره تماس: 47564000                     داخلی: 1310 - 1332

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات