کلینیک ریه

روز های هفته  8 الی 10  10 الی 12  12 الی 14  14 الی 16  16 الی 18  18 الی 20

شنبه

       

 دکتر مهدی یداله زاده

فوق تخصص ریه

 
یکشنبه
   

 دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

ساعت: 13 الی 15

 

 دکتر محسن فرخ پور

فوق تخصص ریه

 

دوشنبه

       

 دکتر مهدی یداله زاده

فوق تخصص ریه

 
 سه شنبه
       

 دکتر محسن فرخ پور

فوق تخصص ریه 

 
 

چهارشنبه

   

 دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

ساعت: 13 الی 15 
 

 دکتر مهدی یداله زاده

فوق تخصص ریه

 
پنجشنبه            

شماره تماس: 47564000     داخلی: 1310 - 1332

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات