کلینیک خون و آنکولوژی

 روزهای هفته
8 الی 10
 10 الی 12
12 الی 14
14 الی 16
 16 الی 18
 18 الی 20
 شنبه  

 دکتر راحله سادات توکلی طباء

فوق تخصص آنکولوژی خون

ساعت: 9 الی 11

       
یکشنبه
           
دوشنبه
           
سه شنبه
 

دکتر صفا نجار نجفی

فوق تخصص آنکلوژی خون

       
 چهارشنبه    

دکتر احمد عامری

ساعت: 13 الی 14

     
 پنجشنبه            

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات