کلینیک اطفال

روز های هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
 شنبه

دکتر شقایق عابدین

دکتر شقایق عابدین  دکتر شقایق عابدین  دکتر داود ارشادی   دکتر داود ارشادی 
 یکشنبه دکتر مریم شهرکی  دکتر مریم شهرکی   دکتر مریم شهرکی  دکتر مریم شهرکی    دکتر مریم شهرکی
 دوشنبه  دکتر مرضیه خواجوئی   دکتر مرضیه خواجوئی   دکتر مرضیه خواجوئی دکتر  ارشنوس سرخوش افشار  دکتر  ارشنوس سرخوش افشار
 سه شنبه دکتر هاله نوروزی  دکتر هاله نوروزی   دکتر هاله نوروزی  

دکتر هاله نوروزی 

دکتر هاله نوروزی   

   دکتر رکسانا منصور قنائی

فوق تخصص عفونی اطفال 
 چهارشنبه  دکتر فهیمه شاه میری

 دکتر مهین صالح زاده مقدم


دکتر حسام دانش آموز

فوق تخصص قلب اطفال

ساعت: 11 الی 13

دکتر عاطفه کارگزار دکتر عاطفه کارگزار 
  دکتر فهیمه شاه میری  دکتر فهیمه شاه میری 
پنجشنبه

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

نورولوژی کودکان

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

نورولوژی کودکان

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

نورولوژی کودکان

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

نورولوژی کودکان 

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

نورولوژی کودکان

تلفن: 47564000  داخلی: 1332- 1332

توجه: پزشک اطفال همه روزه بصورت 24 ساعته در بیمارستان حضور دارد.

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

تلفن تماس: 47564756 - 021

ایمیل: info@westnikanhospital.com

لاتات